Product Information
產品介紹
FAULHABER 產品總目錄
廠牌簡介

FAULHABER運動控制器易於使用,專為控制FAULHABER 直流,無刷和線性馬達而量身定制的單軸定位控制器。

對於高解析度動態定位應用程序或高精度速度控制應用程序,它們可通過串行,CANopenEtherCAT接口使用,並且可使用免費,易於使用的Motion Manager控制軟體進行控制。

功能

FAULHABER2.5版本運動為高度動態的定位系統,可與DC直流馬達、無刷直流馬達、微型線性馬達、增量型編碼器、Analog霍爾感應器或AES絕對編碼器結合使用。

除了用在需要位置控制的伺服馬達之外,還可以控制速度。運動控制器內整合電流控制,可以限制扭矩,並保護電子設備或所連接的馬達,防止過載。 V2.5代運動控制器具有RS232CAN通訊界,因此也可以連接到網絡中。除了在PC上運行之外,這些系統還可以在所有常見的工業控件上使用。 V2.5代的FAULHABER運動控制器具有三種尺寸和功率等級。運動控制器可帶或不帶外殼。

帶外殼的型號通過螺釘端子連接;未安裝的電路板變體可以直接插入主板。

MC 3603 S (4-Quadrant PWM)
供應電壓
6 ~ 36 V
連續輸出
最高 3 A
通訊界面
RS232 / CAN / ET
MC 3001 B (4-Quadrant PWM)
供應電壓
6 ~ 30 V
連續輸出
最高 1 A
通訊界面
RS232 / CAN
MC 3001 P (4-Quadrant PWM )
供應電壓
6 ~ 30 V
連續輸出
最高1.4 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCDC 3002 P ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
8 ~ 30 V
連續輸出
最高 2 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCDC 3002 S ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
8 ~ 30 V
連續輸出
最高 2 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCDC 3003 P ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
12 ~ 30 V
連續輸出
最高3 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCDC 3006 S ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
12 ~ 30 V
連續輸出
最高6 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCBL 3002 P ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
8 ~ 30 V
連續輸出
最高 2 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCBL 3002 F ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
8 ~ 30 V
連續輸出
最高 2 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCBL 3002 S ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
8 ~ 30 V
連續輸出
最高2 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCBL 3003 P ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
12 ~ 30 V
連續輸出
最高3 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCBL 3006 S ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
12 ~ 30 V
連續輸出
最高6 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCBL 3002 P AES ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
8 ~ 30 V
連續輸出
最高2 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCBL 3002 F AES ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
8 ~ 30 V
連續輸出
最高2 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCBL 3002 S AES ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
8 ~ 30 V
連續輸出
最高2 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCBL 3003 P AES ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
12 ~ 30 V
連續輸出
最高3 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCBL 3006 S AES ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
12 ~ 30 V
連續輸出
最高6 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCLM 3002 P ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
8 ~ 30 V
連續輸出
最高2 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCLM 3002 F ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
8 ~ 30 V
連續輸出
最高2 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCLM 3002 S ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
8 ~ 30 V
連續輸出
最高2 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCLM 3003 P ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
12 ~ 30 V
連續輸出
最高3 A
通訊界面
RS232 / CAN
MCLM 3006 S ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
12 ~ 30 V
連續輸出
最高6 A
通訊界面
RS232 / CAN
MC 5004 P ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
12 ~ 50 V
連續輸出
最高4 A
通訊界面
RS232 / CAN / EtherCAT
MC 5004 P STO ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
12 ~ 50 V
連續輸出
最高4 A
通訊界面
RS232 / CAN / EtherCAT
MC 5005 S ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
12 ~ 50 V
連續輸出
最高5 A
通訊界面
RS232 / CAN / EtherCAT
MC 5010 S ( 4-Quadrant PWM )
供應電壓
12 ~ 50 V
連續輸出
最高10 A
通訊界面
RS232 / CAN / EtherCAT
MCST 3601 ( Stepper MotorS)
供應電壓
9 ~ 36 V
連續輸出
最高1.1 A
通訊界面
USB / GPIO